Commandas

Per escafar amb l'ID

Çò d'important es d'adobar lo nom de la colleccion, de claure la donada «–data-binary» entre las apostròfs puèi la comanda «delete» entre las acoladas.

curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' 'http://localhost:8983/solr/gettingstarted/update' --data-binary '{"delete":{"id":"IW-02"}}'

La responsa :

{"responseHeader":{"status":0,"QTime":138}}

Per escafar amb un query

dc@vertigo:~$ curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' 'http://localhost:8983/solr/gettingstarted/update' --data-binary '{"delete":{"query":"inStock:false"}}'

La responsa :

{"responseHeader":{"status":0,"QTime":943}}